Witamy na stronie internetowej Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)


Witamy na stronie internetowej Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), stronie skierowanej do podmiotów działających w dziedzinie międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych. EJN to sieć punktów kontaktowych mająca na celu ułatwienie współpracy oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między organami sądowymi w państwach członkowskich UE. Strona internetowa EJN dostarcza odpowiednich narzędzi elektronicznych niezbędnych do funkcjonowania sieci oraz do ułatwienia współpracy. Strona ta zawiera również inne praktyczne informacje dotyczące m.in. współpracy z krajami kandydującymi do UE i krajami stowarzyszonymi, a także innymi państwami trzecimi i sieciami sądowymi. Punkty kontaktowe EJN, prokuratorzy, sędziowie i inni przedstawiciele zawodu prawniczego znajdą na tej stronie wiele cennych informacji i narzędzi.

 

Atlas sądowy

Europejski atlas sądowy w ramach europejskiej sieci sądowej pomaga w wyszukiwaniu właściwych organów, do których należy się zwrócić z wnioskiem o współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Organy mogą być różne w zależności od rodzaju współpracy („kategoria”).

 

Fiches Belges

Fiches Belges to narzędzie, dzięki któremu można uzyskać praktyczne informacje dotyczące szczególnego zestawu środków dostępnych w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Fiches Belges pomaga:

     • zweryfikować, czy określony środek jest stosowany w określonym państwie;

     • sprawdzić, jakiego języka należy użyć we wniosku o współpracę sądową;

     • sprawdzić, jakie informacje należy co do zasady zamieścić we wniosku;

     • porównać środki między 2 państwami.

 

Kompendium

Kompendium jest narzędziem wspomagającym redagowanie wniosków o współpracę sądową takich jak:

     • europejski nakaz dochodzeniowy;

     • europejski nakaz aresztowania.

Kompendium pomaga praktykom

     • w wypełnieniu formularza wniosku, tym samym zapewniając wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji;

     • w importowaniu danych teleadresowych właściwego organu wykonującego nakaz;

     • w dodaniu logo i urzędowego adresu instytucji (organu) sporządzającej wniosek.

Formularze są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

 

Biblioteka sądowa

Biblioteka sądowa Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych ma na celu gromadzenie – na potrzeby prawników praktyków - wszystkich dostępnych dokumentów na temat unijnych aktów prawnych dotyczących obszaru współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.
W bibliotece sądowej dostępne są również informacje dotyczące statusu wdrażania różnych aktów prawnych stosowanych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. W niniejszej sekcji przedstawiono nie tylko aktualny stan prac w poszczególnych państwach członkowskich, ale także, w miarę dostępności, informacje na temat daty wejścia w życie, prawodawstwa krajowego, linki do zawiadomień oraz informacje dodatkowe.

 

Rejestr EJN

Rejestr EJN zawiera dokumenty specyficzne dla EJN: protokoły spotkań, prezentacje, publikacje EJN i in.

 

Punkty Kontaktowe

Sekcja dotycząca punktów kontaktowych EJN zawiera dane kontaktowe ponad 400 punktów kontaktowych EJN. Uwzględniając charakter tej sekcji, dostęp do niej jest chroniony hasłem. Dostęp może być udzielony organom sądowym w państwach członkowskich albo przez punkty kontaktowe EJN w danym państwie członkowskim albo przez Sekretariat EJN.

 

Współpraca z państwami trzecimi i sieciami sądowymi

Poza ścisłymi stosunkami z państwami kandydującymi i państwami stowarzyszonymi europejska sieć sądowa nawiązała również stosunki z innymi sieciami sądowymi i szeregiem państw spoza Unii Europejskiej na całym świecie.
W zakładce Współpraca z państwami trzecimi i sieciami sądowymi na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej mają dostęp online do danych kontaktowych członków sieci sądowych i punktów kontaktowych w państwach spoza UE. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej mogą zatem wspomagać organy krajowe, gdy zajdzie potrzeba współpracy z państwami i podmiotami spoza UE.

 

Additional sections

Strona EJN zawiera dużo więcej sekcji, które będą w Państwa zainteresowaniu. Strona zawiera przegląd spotkań EJN w sekcji „Wydarzenia”, śledzi ostatnie wydarzenia w sekcji „Aktualności”, zawiera kilka stron na temat samej EJN i dużo więcej. Zapraszamy Państwa do przejrzenia I odkrycia tej strony, mając nadzieję, że znajdą Państwo informacje, których poszukujecie.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved