Dates and Places


Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla plenārsēdes

Plenārsēdes dalībvalstīs

Last meetings:

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania  

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

Next meetings:
53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (European Judicial Network — EJN) organizē vismaz trīs plenārsēdes gadā. 

Dalībnieku plenārsēdes notiek ar šādiem mērķiem:

  • ļaut kontaktpersonām savstarpēji iepazīties un dalīties informācijā, jo īpaši par tīkla darbību;
  • būt par diskusiju forumu tādu praktisku un juridisku problēmu apspriešanai, ar kurām dalībvalstis saskaras tiesu iestāžu sadarbībā, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības pieņemto pasākumu īstenošanu.

Divas no plenārsēdēm tiek organizētas dalībvalstī, kas ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts (katra semestra beigās). Šīs sanāksmes ļauj kontaktpunktu pārstāvjiem satikties ar uzņēmējas dalībvalsts iestāžu pārstāvjiem un apmainīties ar pieredzi par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Uz šīm plenārsēdēm tiek uzaicināti pārstāvji no vismaz trim kontaktpunktiem katrā dalībvalstī, no diviem kontaktpunktiem kandidātvalstīs un no viena kontaktpunkta asociētās valstīs un partnervalstīs, kā arī novērotāji.

 


Plenārsēdes Hāgā — regulārā sanāksme

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

Vienreiz gadā (februārī vai martā) plenārsēde tiek rīkota Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienības (Eirojusta) telpās Hāgā — tā dēvētā regulārā sanāksme. Uz regulāro sanāksmi tiek aicināti divi EJN kontaktpunktu pārstāvji. Regulārajai sanāksmei ir atšķirīgs mērķis un loma salīdzinājumā ar abām dalībvalstu organizētajām plenārsēdēm. Tā ir veltīta EJN praktiskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem vai jaunām tiesiskās sadarbības iniciatīvām.

 


Valstu korespondentu sanāksmes (NCM)

Last meeting: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

    

EJN valstu korespondenti, kuri ir atbildīgi par tīkla iekšējo darbību, sanāk vismaz vienreiz gadā. Valstu koordinatoru sanāksmes (National Coordinators Meeting — NCM) mērķis ir nodrošināt EJN darbību detalizētu pārbaudi un apspriešanu, lai pēc tam iesniegtu priekšlikumus EJN plenārsēdē galīgai apstiprināšanai. NCM parasti notiek oktobrī Eirojusta telpās Hāgā.

 


Dalībnieki korespondentu sanāksmes (TCM)

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla  dalībnieki saskaņā ar ad hoc principu sanāk vismaz reizi gadā un tad, kad tā dalībnieki to uzskata par vajadzīgu. Tehniskās koordinācijas sanāksmes (Technical Coordination Meeting — TCM) mērķis ir nodrošināt informācijas ievietošanu un atjaunināšanu EJN tīmekļa vietnē. TCM parasti notiek martā Eirojusta telpās Hāgā.

 


EJN reģionālās un nacionālās sanāksmes 

Katru gadu dalībvalstīs tiek organizētas EJN reģionālās un nacionālās sanāksmes. Sanāksmju vispārējais mērķis ir uzlabot EJN kontaktpunktu darbību un tiesu iestāžu sadarbību kopumā, kā arī palielināt izpratni par EJN.

Reģionālajās sanāksmēs piedalās trīs vai vairāku dalībvalstu kontaktpunkti, un tie koncentrējas uz problēmām, kurām ir īpaši reģionāls raksturs. 

Nacionālajās sanāksmēs sapulcējas vienas dalībvalsts kontaktpunktu un tiesu iestāžu pārstāvji, lai pārrunātu EJN darbības un lomu, kā arī veicinātu tīkla izmantošanu.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas