Dates and Places


Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla plenārsēdes

Plenārsēdes dalībvalstīs

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (European Judicial Network — EJN) organizē vismaz trīs plenārsēdes gadā. 

Dalībnieku plenārsēdes notiek ar šādiem mērķiem:

  • ļaut kontaktpersonām savstarpēji iepazīties un dalīties informācijā, jo īpaši par tīkla darbību;
  • būt par diskusiju forumu tādu praktisku un juridisku problēmu apspriešanai, ar kurām dalībvalstis saskaras tiesu iestāžu sadarbībā, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības pieņemto pasākumu īstenošanu.

Divas no plenārsēdēm tiek organizētas dalībvalstī, kas ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts (katra semestra beigās). Šīs sanāksmes ļauj kontaktpunktu pārstāvjiem satikties ar uzņēmējas dalībvalsts iestāžu pārstāvjiem un apmainīties ar pieredzi par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Uz šīm plenārsēdēm tiek uzaicināti pārstāvji no vismaz trim kontaktpunktiem katrā dalībvalstī, no diviem kontaktpunktiem kandidātvalstīs un no viena kontaktpunkta asociētās valstīs un partnervalstīs, kā arī novērotāji.

 


Plenārsēdes Hāgā — regulārā sanāksme

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Vienreiz gadā (februārī vai martā) plenārsēde tiek rīkota Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienības (Eirojusta) telpās Hāgā — tā dēvētā regulārā sanāksme. Uz regulāro sanāksmi tiek aicināti divi EJN kontaktpunktu pārstāvji. Regulārajai sanāksmei ir atšķirīgs mērķis un loma salīdzinājumā ar abām dalībvalstu organizētajām plenārsēdēm. Tā ir veltīta EJN praktiskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem vai jaunām tiesiskās sadarbības iniciatīvām.

 


Valstu korespondentu sanāksmes (NCM)

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

    

EJN valstu korespondenti, kuri ir atbildīgi par tīkla iekšējo darbību, sanāk vismaz vienreiz gadā. Valstu koordinatoru sanāksmes (National Coordinators Meeting — NCM) mērķis ir nodrošināt EJN darbību detalizētu pārbaudi un apspriešanu, lai pēc tam iesniegtu priekšlikumus EJN plenārsēdē galīgai apstiprināšanai. NCM parasti notiek oktobrī Eirojusta telpās Hāgā.

 


Dalībnieki korespondentu sanāksmes (TCM)

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla  dalībnieki saskaņā ar ad hoc principu sanāk vismaz reizi gadā un tad, kad tā dalībnieki to uzskata par vajadzīgu. Tehniskās koordinācijas sanāksmes (Technical Coordination Meeting — TCM) mērķis ir nodrošināt informācijas ievietošanu un atjaunināšanu EJN tīmekļa vietnē. TCM parasti notiek martā Eirojusta telpās Hāgā.

 


EJN reģionālās un nacionālās sanāksmes 

Katru gadu dalībvalstīs tiek organizētas EJN reģionālās un nacionālās sanāksmes. Sanāksmju vispārējais mērķis ir uzlabot EJN kontaktpunktu darbību un tiesu iestāžu sadarbību kopumā, kā arī palielināt izpratni par EJN.

Reģionālajās sanāksmēs piedalās trīs vai vairāku dalībvalstu kontaktpunkti, un tie koncentrējas uz problēmām, kurām ir īpaši reģionāls raksturs. 

Nacionālajās sanāksmēs sapulcējas vienas dalībvalsts kontaktpunktu un tiesu iestāžu pārstāvji, lai pārrunātu EJN darbības un lomu, kā arī veicinātu tīkla izmantošanu.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas