Par ETST


Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās (EJN) ir valstu kontaktpunktu tīkls tiesu iestāžu sadarbības sekmēšanai krimināllietās. EJN tika izveidots ar 1998. gada 29. jūnija Vienoto rīcību 98/428 TI, lai izpildītu Padomes 1997. gada 28. aprīļa rīcības plānu cīņai pret organizēto noziedzību.

2008. gada decembrī stājās spēkā jauns juridiskais pamats, Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums 2008/976/TI par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (turpmāk tekstā — “EJN lēmums”), kas stiprināja EJN tiesisko statusu, vienlaikus saglabājot 1998. gada sākotnējo ideju.

EJN veido dalībvalstu kontaktpunkti, kurus katra dalībvalsts izraudzījusi starp centrālajām iestādēm, kas atbild par starptautisko tiesisko sadarbību, un tiesu iestādēm vai citām kompetentajām iestādēm, kurām ir īpaša atbildība starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā.

EJN kontaktpunktu galvenā loma, kas EJN lēmumā ir definēta kā “aktīvi starpnieki”, ir atvieglot tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp ES dalībvalstīm, jo īpaši darbībās, kas vērstas uz cīņu pret dažādu veidu smagiem noziegumiem. Šajā nolūkā tie palīdz veidot tiešus sakarus starp kompetentajām iestādēm un sniedz nepieciešamo juridisko un praktisko informāciju, lai sagatavotu efektīvu tiesiskās sadarbības lūgumu vai uzlabotu tiesisko sadarbību kopumā.

Turklāt EJN kontaktpunkti ir iesaistīti apmācību sesiju par tiesisko sadarbību organizēšanā un atbalsta to.

Katra dalībvalsts ir izraudzījusies starp EJN kontaktpunktiem valsts korespondentu, kam ir koordinējoša loma. Katrā dalībvalstī ir arī tehnisko jautājumu korespondents, kurš nodrošina informācijas ievietošanu un atjaunināšanu EJN tīmekļa vietnē, tostarp EJN elektroniskos rīkus.

EJN ir sekretariāts, kas atrodas Eirojustā, Hāgā un atbild par EJN pārvaldību. EJN sekretariāts nodrošina tīkla darbību un nepārtrauktību.

  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas