Dates and Places


Europos teisminio tinklo plenarinių posėdžių

Plenariniai posėdžiai valstybėse narėse

Last meetings: 

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania  

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

Next meetings:
53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

Tinklas kasmet surengia ne mažiau kaip tris plenarinius posėdžius.

Plenarinių posėdžių tikslai yra:

  • sudaryti galimybę kontaktiniams asmenims geriau susipažinti ir keistis patirtimi, visų pirma tinklo veikimo klausimais;
  • sudaryti sąlygas aptarti praktines ir teisines problemas, su kuriomis susiduria valstybės narės teisminio bendradarbiavimo srityje, visų pirma įgyvendinant Europos Sąjungos patvirtintas priemones.

Du plenariniai posėdžiai rengiami Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje (semestrų pabaigoje). Per šiuos posėdžius kontaktiniai asmenys gali susitikti su priimančiosios valstybės narės valdžios institucijų atstovais ir keistis savo patirtimi teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje. Į šiuos plenarinius posėdžius kviečiama ne mažiau kaip po tris kontaktinius asmenis iš kiekvienos valstybės narės, po du kontaktinius asmenis iš šalių kandidačių ir po vieną kontaktinį asmenį iš asocijuotųjų šalių bei šalių partnerių. Taip pat kviečiami stebėtojai.

 


Plenariniai posėdžiai Hagoje. Eilinis posėdis

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

Kartą per metus (vasarį arba kovą) plenarinis posėdis, vadinamasis eilinis posėdis, rengiamas Eurojusto patalpose Hagoje. Į eilinį posėdį kviečiami du Tinklo kontaktiniai asmenys. Eilinio posėdžio tikslas ir vaidmuo skiriasi nuo dviejų plenarinių posėdžių, rengiamų valstybėje narėje, tikslo ir vaidmens. Jis skirtas praktiniams ir organizaciniams Tinklo reikalams arba naujoms teisminio bendradarbiavimo iniciatyvoms.

 


Nacionalinių korespondentų posėdžiai (NKP)

Last meeting: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

 

Tinklo nacionaliniai korespondentai, atsakingi už vidinį Tinklo veikimą, renkasi ne rečiau kaip kartą per metus. Nacionalinių korespondentų posėdžio (NKP) tikslas – išsamiai išnagrinėti ir aptarti Tinklo veiklą. Jo metu priimti pasiūlymai pateikiami Tinklui galutinai patvirtinti plenariniame posėdyje. NKP paprastai rengiamas spalį Eurojusto patalpose Hagoje.

 


Posėdžiai korespondentų atsakingų už Tinklo techninius aspektus (TKP)

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Europos teisminio tinklo korespondentų, atsakingų už tinklo techninius aspektus, posėdžiai rengiami ad hoc bent kartą per metus ir kai tinklo nariai mano, kad to reikia . Korespondentų, atsakingų už Tinklo techninius aspektus, posėdis (TKP) turi užtikrinti, kad informacija būtų pateikiama ir atnaujinama Tinklo svetainėje. TKP paprastai rengiamas kovą Eurojusto patalpose Hagoje.

 


 Europos teisminio tinklo regioniniai ir nacionaliniai posėdžiai 

Tinklo regioniniai ir nacionaliniai posėdžiai kasmet rengiami valstybėje narėje. Bendras posėdžių tikslas – pagerinti Tinklo kontaktinių asmenų darbą bei teisminį bendradarbiavimą apskritai ir didinti informuotumą apie patį Tinklą.

Regioniniuose posėdžiuose dalyvauja kontaktiniai asmenys iš trijų ar daugiau valstybių narių. Daugiausia dėmesio skiriama problemoms, turinčioms tam tikrą regioninį pobūdį. 

Į nacionalinius posėdžius renkasi kontaktiniai asmenys iš vienos valstybės narės ir tos šalies teismų atstovai. Jie aptaria Tinklo veiklą bei vaidmenį ir skatina Tinklo naudojimą.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved