Sveikiname apsilankius Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose svetainėje


Sveikiname apsilankius Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose svetainėje, skirtoje tarptautinio teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose dalyviams. Europos teisminis tinklas yra kontaktinių asmenų tinklas, skirtas sudaryti palankesnėms bendradarbiavimo sąlygoms ir tiesioginiam ryšiui tarp ES valstybių narių teisminių institucijų užmegzti. Tinklo svetainėje pateikiamos atitinkamos e. priemonės, reikalingos Tinklui veikti ir bendradarbiavimui palengvinti. Joje taip pat yra praktinės informacijos, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su ES šalimis kandidatėmis, asocijuotosiomis šalimis, kitomis trečiosiomis šalimis ir teisminiais tinklais. Šioje svetainėje pateikiamos priemonės ir informacija bus naudingos Tinklo kontaktiniams asmenims, prokurorams ir kitiems teisės specialistams.

 

Teisminis atlasas

Europos teisminio tinklo Teisminis atlasas padeda jums rasti kompetentingą instituciją, kuriai turite pateikti teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose prašymą, atsižvelgiant į reikiamo bendradarbiavimo (priemonės) pobūdį.

 

Fiches Belges

Priemonėje Fiches Belges pateikiama praktinė informacija apie specialias priemones, kurioms taikomas teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose.

Fiches Belges jums padeda:

     • patikrinti ar priemonė yra taikoma tam tikroje šalyje;

     • patikrinti, kokia kalba turite teikti bendradarbiavimo prašymą;

     • matyti, kokią informaciją turite pateikti prašyme;

     • palyginti priemones 2 šalyse.

 

Kompendiumas

Kompendiumas yra priemonė, skirta rengti teisminio bendradarbiavimo prašymams, kaip antai:

     • Europos tyrimo orderiui;

     • Europos arešto orderiui.

Jis padeda praktikams:

     • užpildyti prašymo formą, užtikrinant, kad būtų įvesta visa reikiama informacija;

     • nurodyti vykdančiosios kompetentingos institucijos adresą ir kt.;

     • įkelti savo organizacijos ar institucijos logotipą ir nurodyti oficialų adresą.

Formos pateikiamos visomis ES kalbomis.

 

Teisminės biblioteka

Europos teisminio tinklo baudžiamosioms byloms nagrinėti teisminės bibliotekos paskirtis – suteikti praktikuojantiems teisininkams galimybę susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su atitinkamais teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities ES teisės aktais.
Teisminėje bibliotekoje taip pat galima rasti informacijos apie įvairių taikomų teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teisės aktų įgyvendinimo būklę. Šiame skirsnyje pateikiama ne tik padėtis valstybėse narėse, bet ir informacija (jei yra) apie įsigaliojimo datą, nacionalinės teisės aktus, nuorodos į oficialius pranešimus ir papildomą informaciją.

 

ETT registras

ETT registre saugomi su ETT susiję dokumentai, tokie kaip susirinkimų protokolai, pranešimai [pristatymai], ETT leidiniai ir pan.

 

Kontaktiniai asmenys

Interneto svetainės skiltyje apie ETT kontaktinius asmenis pateikiami daugiau kaip 400 ETT kontaktinių asmenų duomenys. Atsižvelgiant į šioje skiltyje pateikiamos informacijos pobūdį, jos prieiga saugoma slaptažodžiu. Prieigą Valstybės Narės teisminei institucijai gali suteikti arba ETT kontaktiniai asmenys atitinkamose Valstybėse Narėse, arba ETT sekretoriatas.

 

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir teisminiais tinklais

Be glaudžių santykių su ES šalimis kandidatėmis ir asocijuotosiomis šalimis, ETT taip pat užmezgė santykius su kitais teisminiais tinklais ir keliomis ES nepriklausančiomis šalimis visame pasaulyje.
ETT svetainės skyriuje Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir teisminiais tinklais ETT kontaktiniai asmenys turi internetinę prieigą prie šių teisminių tinklų narių ir ES nepriklausančių šalių kontaktinių asmenų kontaktinių duomenų. Todėl ETT kontaktiniai asmenys gali padėti nacionalinėms institucijoms ir tuomet, kai reikalingas bendradarbiavimas už ES ribų.

 

Papildomos skiltys

ETT interneto svetainėje yra daug kitų skilčių, kurios gali jus sudominti. Svetainėje pristatomi būsimi ETT susirinkimai (Renginių skiltis), paskelbiamos naujausios žinios (Naujienų skiltis), pateikiama informacija apie patį ETT ir pan. Kviečiame naršyti ir susipažinti su mūsų svetaine ir rasti jus dominančią informaciją.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved