Dates and Places


Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) täysistuntojen

Täysistunnot jäsenvaltioissa

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

EJN pitää vähintään kolme täysistuntoa vuosittain.

Täysistuntojen tavoitteena on

  • antaa yhteysviranomaisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia erityisesti verkoston toiminnasta;
  • toimia foorumina, jossa keskustellaan niistä käytännön ja oikeudellisista ongelmista, joita jäsenvaltiot ovat oikeudellisen yhteistyön puitteissa ja erityisesti Euroopan unionin toteuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanossa kohdanneet.

Kaksi täysistunnoista järjestetään neuvoston puheenjohtajana toimivassa jäsenvaltiossa (kunkin puolivuotiskauden lopussa). Näissä kokouksissa yhteysviranomaiset tapaavat isäntävaltion viranomaisten edustajia ja vaihtavat kokemuksia rikosasioihin liittyvästä oikeudellisesta yhteistyöstä. Näihin täysistuntoihin kutsutaan vähintään kolme yhteysviranomaista kustakin jäsenvaltiosta, kaksi yhteysviranomaista ehdokasmaista sekä yksi yhteysviranomainen assosioituneista maista ja kumppanimaista sekä tarkkailijoita.

 

Täysistunnot Haagissa – Sääntömääräinen kokous

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

 

Kerran vuodessa (helmi- tai maaliskuussa) Eurojustin toimitiloissa Haagissa järjestetään täysistunto, joka on ns. sääntömääräinen kokous. Sääntömääräiseen kokoukseen kutsutaan kaksi EJN:n yhteysviranomaista. Sääntömääräisellä kokouksella on eri tarkoitus ja rooli kuin kahdella jäsenvaltioissa järjestetyllä täysistunnolla. Sääntömääräisessä kokouksessa keskitytään EJN:n käytännön asioihin ja organisatorisiin asioihin tai uusiin oikeudellisen yhteistyön aloitteisiin.

 

Kansalliset yhteyshenkilöiden kokoukset

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

EJN:n kansalliset yhteyshenkilöt, jotka ovat vastuussa verkoston sisäisestä toiminnasta, tapaavat vähintään kerran vuodessa. Kansallisten yhteyshenkilöiden kokouksen tarkoitus on varmistaa, että EJN:n toimia tarkastellaan ja niistä keskustellaan yksityiskohtaisesti ennen ehdotusten jättämistä EJN:n täysistunnolle lopullista hyväksyntää varten. Kansallisten yhteyshenkilöiden kokous järjestetään yleensä lokakuussa Eurojustin toimitiloissa Haagissa.

 

Tekniset yhteyshenkilöiden kokoukset

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

Euroopan oikeudellisen verkoston tekniset yhteyshenkilöt kokoontuvat tapauskohtaisesti vähintään kerran vuodessa ja kun sen jäsenet pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. Teknisten yhteyshenkilöiden kokouksen tarkoitus on varmistaa, että tietoja tarjotaan ja päivitetään EJN:n verkkosivustolla. Teknisten yhteyshenkilöiden kokous järjestetään yleensä maaliskuussa Eurojustin toimitiloissa Haagissa.

 

EJN:n alueelliset ja kansalliset kokoukset

Joka vuosi jäsenvaltioissa järjestetään EJN:n alueellisia ja kansallisia kokouksia. Kokousten yleinen tavoite on parantaa EJN:n yhteysviranomaisten toimintaa ja oikeudellista yhteistyötä yleensä sekä lisätä tietoisuutta EJN:stä.

Alueellisiin kokouksiin osallistuu yhteysviranomaisia kolmesta tai useammasta jäsenvaltiosta, ja niissä keskitytään ongelmiin, jotka ovat kyseiselle alueelle erityisen tyypillisiä.

Kansallisissa kokouksissa yhden jäsenvaltion yhteysviranomaiset ja kyseisen maan oikeuslaitoksen edustajat kerääntyvät yhteen keskustellakseen EJN:n toiminnasta ja roolista sekä edistääkseen verkoston hyödyntämistä.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

Access to reports of the Regional and National Meetings of the co-financed from the EJN budget. (Access restricted to Contact Points)

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

 

Länsi-Balkanin ja EU:n EJN:n yhteyshenkilöiden tapaamiset

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

Tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa oikeudellista yhteistyota Eu:n ja Lansi-Eialkanin valttia ja tukea EJN:n toimintaa Lansi-Balkanin alueella.

 


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.