Dates and Places


Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) täysistuntojen

Täysistunnot jäsenvaltioissa

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

EJN pitää vähintään kolme täysistuntoa vuosittain.

Täysistuntojen tavoitteena on

  • antaa yhteysviranomaisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia erityisesti verkoston toiminnasta;
  • toimia foorumina, jossa keskustellaan niistä käytännön ja oikeudellisista ongelmista, joita jäsenvaltiot ovat oikeudellisen yhteistyön puitteissa ja erityisesti Euroopan unionin toteuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanossa kohdanneet.

Kaksi täysistunnoista järjestetään neuvoston puheenjohtajana toimivassa jäsenvaltiossa (kunkin puolivuotiskauden lopussa). Näissä kokouksissa yhteysviranomaiset tapaavat isäntävaltion viranomaisten edustajia ja vaihtavat kokemuksia rikosasioihin liittyvästä oikeudellisesta yhteistyöstä. Näihin täysistuntoihin kutsutaan vähintään kolme yhteysviranomaista kustakin jäsenvaltiosta, kaksi yhteysviranomaista ehdokasmaista sekä yksi yhteysviranomainen assosioituneista maista ja kumppanimaista sekä tarkkailijoita.

 

Täysistunnot Haagissa – Sääntömääräinen kokous

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

 

Kerran vuodessa (helmi- tai maaliskuussa) Eurojustin toimitiloissa Haagissa järjestetään täysistunto, joka on ns. sääntömääräinen kokous. Sääntömääräiseen kokoukseen kutsutaan kaksi EJN:n yhteysviranomaista. Sääntömääräisellä kokouksella on eri tarkoitus ja rooli kuin kahdella jäsenvaltioissa järjestetyllä täysistunnolla. Sääntömääräisessä kokouksessa keskitytään EJN:n käytännön asioihin ja organisatorisiin asioihin tai uusiin oikeudellisen yhteistyön aloitteisiin.

 

Kansalliset yhteyshenkilöiden kokoukset

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

EJN:n kansalliset yhteyshenkilöt, jotka ovat vastuussa verkoston sisäisestä toiminnasta, tapaavat vähintään kerran vuodessa. Kansallisten yhteyshenkilöiden kokouksen tarkoitus on varmistaa, että EJN:n toimia tarkastellaan ja niistä keskustellaan yksityiskohtaisesti ennen ehdotusten jättämistä EJN:n täysistunnolle lopullista hyväksyntää varten. Kansallisten yhteyshenkilöiden kokous järjestetään yleensä lokakuussa Eurojustin toimitiloissa Haagissa.

 

Tekniset yhteyshenkilöiden kokoukset

Kokousten ajankohdat ja linkit asiakirjoihin, katso tämän sivun englanninkielinen versio.

Euroopan oikeudellisen verkoston tekniset yhteyshenkilöt kokoontuvat tapauskohtaisesti vähintään kerran vuodessa ja kun sen jäsenet pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. Teknisten yhteyshenkilöiden kokouksen tarkoitus on varmistaa, että tietoja tarjotaan ja päivitetään EJN:n verkkosivustolla. Teknisten yhteyshenkilöiden kokous järjestetään yleensä maaliskuussa Eurojustin toimitiloissa Haagissa.

 

EJN:n alueelliset ja kansalliset kokoukset

Joka vuosi jäsenvaltioissa järjestetään EJN:n alueellisia ja kansallisia kokouksia. Kokousten yleinen tavoite on parantaa EJN:n yhteysviranomaisten toimintaa ja oikeudellista yhteistyötä yleensä sekä lisätä tietoisuutta EJN:stä.

Alueellisiin kokouksiin osallistuu yhteysviranomaisia kolmesta tai useammasta jäsenvaltiosta, ja niissä keskitytään ongelmiin, jotka ovat kyseiselle alueelle erityisen tyypillisiä.

Kansallisissa kokouksissa yhden jäsenvaltion yhteysviranomaiset ja kyseisen maan oikeuslaitoksen edustajat kerääntyvät yhteen keskustellakseen EJN:n toiminnasta ja roolista sekä edistääkseen verkoston hyödyntämistä.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

Access to reports of the Regional and National Meetings of the co-financed from the EJN budget. (Access restricted to Contact Points)

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

Table of EJN Regional and National meetings in 2021

 

 

Länsi-Balkanin ja EU:n EJN:n yhteyshenkilöiden tapaamiset

Tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa oikeudellista yhteistyötä EU:n ja Länsi-Balkanin välillä ja tukea EJN:n toimintaa Länsi-Balkanin alueella.

Next meeting: 3rd Meeting EJN Contact Points, EU and Western Balkans – 24 November 2021, The Hague

Last meeting: 2nd Meeting EJN Contact Points, EU and Western Balkans - 8 December 2020, The Hague (online)

 

 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.