Dates and Places


Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku üldkoosolekutel

Liikmesriikide täiskogu istungid

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik korraldab igal aastal vähemalt kolm täiskogu istungit.

Üldkoosolekutel on järgmised eesmärgid:

  • võimaldada kontaktasutustel üksteisega tutvuda ning vahetada kogemusi, eelkõige seoses võrgustiku toimimisega;
  • tegutseda selliste praktiliste ja õigusalaste küsimuste arutamise kohana, mis liikmesriikidel on tekkinud õigusalase koostöö raames, pidades silmas eelkõige Euroopa Liidu võetud meetmete rakendamist.

Kaks täiskogu istungit korraldatakse selles liikmesriigis, kes on parasjagu nõukogu eesistuja (iga poolaasta lõpus). Need kohtumised võimaldavad kontaktasutustel kohtuda vastuvõtva liikmesriigi asutuste esindajatega ja vahetada kogemusi õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades. Nendele täiskogu istungitele kutsutakse vähemalt kolm kontaktisikut liikmesriigi kohta, kaks kandidaatriikide kontaktasutust ning üks assotsieerunud riikide ja partnerriikide kontaktasutus, lisaks sellele ka vaatlejad.

 


Täiskogu istungid Haagis - korraline koosolek

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Üks kord aastas (veebruaris või märtsis) toimub täiskogu istung Eurojusti ruumides Haagis, seda nimetatakse korraliseks koosolekuks. Korralisele koosolekule on kutsutud kaks Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutust. Korralisel koosolekul on võrreldes kahe liikmesriikides korraldatud täiskogu istungiga erinev eesmärk ja roll. See on pühendatud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku praktilistele ja korralduslikele küsimustele või uutele õigusalase koostöö algatustele.

 


Siseriiklike kontaktisikute koosolekud

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku siseriiklikud kontaktisikud, kes vastutavad võrgustiku sisemise toimimise eest, kohtuvad vähemalt kord aastas. Siseriiklike kontaktisikute koosoleku eesmärk on tagada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse üksikasjalik läbivaatamine ja arutamine, et hiljem esitada ettepanekud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku täiskogu istungile lõplikuks kinnitamiseks. Siseriiklike kontaktisikute koosolek toimub tavaliselt oktoobris Eurojusti ruumides Haagis.

 


Tehniliste küsimuste kontaktisikud koosoleku

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Õigusalase koostöö võrgustiku tehniliste küsimustekontaktisikud tulevad kokku vastavalt võrgustiku liikmete vajadusele vähemalt üks kord aastas. Tehniliste küsimuste kontaktisikute koosoleku eesmärk on tagada teabe esitamine ja uuendamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehel. Tehniliste küsimuste kontaktisikute koosolek toimub tavaliselt märtsis Eurojusti ruumides Haagis.

 


Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku piirkondlikud ja riiklikud koosolekud 

Igal aastal korraldatakse ELi liikmesriikides Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku piirkondlikke ja riiklikke koosolekuid. Koosolekute põhiline eesmärk on parandada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste toimimist ja üldist õigusalast koostööd ning suurendada teadlikkust Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust.

Piirkondlikud koosolekud hõlmavad kolme või enama liikmesriigi kontaktasutusi ja keskenduvad eelkõige piirkondlikele probleemidele. 

Riiklikud koosolekud koondavad riigi kohtunike esindajaid ja kontaktasutusi ühes liikmesriigis, et arutada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevust ja rolli ning edendada võrgustiku kasutamist.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

Lääne-Balkani riikide ja EL EJN kontaktpunktide kohtumised


Kohtumiste eesmärk on tugevdada õigusalast koostööd ELi ja Lääne-Balkani riikide vahel ning toetada EJN´i toimimist Lääne-Balkani piirkonnas.


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud