Tere tulemast kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö Euroopa võrgustiku (EJN) veebilehele


Tere tulemast kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö Euroopa võrgustiku (EJN) veebilehele, mis on mõeldud rahvusvahelise kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas tegutsejatele. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on kontaktasutuste võrgustik, mis on ette nähtud koostöö lihtsustamiseks ja ELi liikmesriikide õigusasutuste vaheliste otsekontaktide loomiseks. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik pakub asjakohaseid e-tööriistu, mis on vajalikud võrgustiku toimimiseks ja koostöö hõlbustamiseks. Samuti sisaldab veebileht muud praktilist teavet, sealhulgas ELi kandidaatriikide ja assotsieerunud riikide ning muude kolmandate riikide ja kohtuvõrgustikega tehtava koostöö kohta. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutused, prokurörid, kohtunikud ja muud õigusspetsialistid leiavad siit lehelt väärtuslikku teavet ning vajalikke tööriistu.

 

 Justiitsatlas

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku justiitsatlas aitab Teil leida taotletava koostöö liigist („meetmest“) olenevalt pädeva asutuse, kellega tuleb võtta ühendust õigusalase koostöö taotlemiseks kriminaalasjades.

 

Fiches Belges

Fiches Belges on vahend, mille kaudu antakse praktilist teavet kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös kasutatavate konkreetsete meetmete kohta.

Fiches Belges aitab Teil:

     • kontrollida, kas teatavas riigis kohaldatakse konkreetset meedet;

     • uurida, millises keeles peate esitama oma koostöötaotluse;

     • leida üldist teavet selle kohta, missuguseid andmeid taotluses esitada;

     • võrrelda kahes eri riigis kohaldatavaid meetmeid.

 

Kompendium

Kompendium on vahend, mille abil koostatakse õigusalase koostöö taotlusi, näiteks:

     • Euroopa uurimismäärust;

     • Euroopa vahistamismäärust.

Selle abil saavad õigusvaldkonna töötajad:

     • täita taotluse vormi, sisestades kogu nõutava teabe;
     • importida pädeva täitva asutuse aadressi jms;
     • lisada oma organisatsiooni/asutuse logo ja ametliku aadressi.

Vormid on kättesaadavad kõikides ELi keeltes.

 

Õigusalase koostöö raamatukogu

Euroopa kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogu on loodud selleks, et pakkuda õiguspraktikutele kõiki kättesaadavaid dokumente, mis on seotud ELi õigusaktidega kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.
Õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogus saab ka teavet kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas kohaldatavate eri õigusaktide rakendamise seisu kohta. Selles jaotises mitte ainult ei anta ülevaadet olukorrast eri liikmesriikides, vaid antakse võimaluse korral ka teavet õigusaktide jõustumiskuupäevade ja siseriiklike õigusaktide kohta ning esitatakse ametlike teatiste ja lisateabe lingid.

 

EJN-i register

EJN-i register sisaldab EJN-ile omaseid dokumente: koosolekute protokollid, esitlused, EJN-i väljaanded jne.

 

Kontaktpunktid

Veebilehe EJN-i kontaktpunktide jaotis sisaldab andmeid üle 400 EJN-i kontaktpunkti kohta. Jaotise laadist lähtuvalt on see salasõnaga kaitstud. Liikmesriigi justiitsasutustele saab anda ligipääsu EJN-i kontaktpunktide kaudu vastavas liikmesriigis või EJN-i sekretariaadi kaudu.

 

Koostöö kolmandate riikide ja õigusvõrgustikega

Lisaks tihedatele suhetele ELi kandidaatriikide ja ELiga assotsieerunud riikidega on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik loonud suhted veel muude õigusvõrgustikega kogu maailmas ja paljude EList väljaspool asuvate riikidega.
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidi osa „Koostöö kolmandate riikide ja õigusvõrgustikega“ kaudu pääsevad võrgustiku kontaktpunktid juurde kõnealuste õigusvõrgustike liikmete ja kolmandate riikide kontaktpunktide kontaktandmetele. Seega saavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktid siseriiklikke asutusi abistada ka juhul, kui tekib vajadus teha koostööd väljaspool ELi asuva riigiga.

 

Muud jaotised

EJN-i veebileht sisaldab palju teisi jaotisi, mis võib teid huvitada. Leht pakub ülevaadet tulevastest EJN-i koosolekutest jaotises Sündmused, järgib uusimaid arenguid jaotises Uudised, sisaldab mitmeid lehti EJN-i kohta ja palju muud. Me kutsume teid veebilehte lehitsema ja avastama ning loodame, et leiate teabe, mida otsite.

  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud