Vítejte na internetových stránkách Evropské justiční site (EJS)


Vítejte na internetových stránkách Evropské justiční site (EJS), které jsou určeny aktérům v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. EJS je síť kontaktních míst pro usnadnění spolupráce a pro zřízení přímých kontaktů mezi justičními orgány v členských státech EU. Internetové stránky EJS nabízejí vhodné elektronické nástroje vyžadované pro fungování sítě a pro usnadnění spolupráce. Internetové stránky rovněž obsahují další praktické informace, například o spolupráci s kandidátskými a přidruženými zeměmi EU a s jinými třetími zeměmi a justičními sítěmi. Kontaktní místa EJS, prokurátoři, soudci a další právní veřejnost naleznou na těchto stránkách cenné informace a nástroje.

 

Justiční atlas

Justiční atlas Evropské justiční sítě vám pomůže nalézt příslušný orgán, který v závislosti na druhu požadované spolupráce (požadovaného „opatření“) musíte kontaktovat pro předložení žádosti o justiční spolupráci v trestních věcech.

 

Fiches Belges

Fiches Belges jsou nástrojem, který poskytuje praktické informace o konkrétních souborech opatření, na něž se vztahuje justiční spolupráce v trestních věcech.

Fiches Belges vám pomohou:

     • ověřit, zda je v určité zemi dané opatření použitelné;

     • ověřit, v jakém jazyce musíte svou žádost o spolupráci vypracovat;

     • získat všeobecný přehled o tom, jaké informace musíte ve své žádosti uvést;

     • porovnat opatření dvou zemí.

 

Kompendium

Kompendium je nástrojem pro vypracování žádostí o justiční spolupráci jako například:

     • evropský vyšetřovací příkaz;

     • evropský zatýkací rozkaz.

Jeho cílem je pomoci odborníkům v oblasti práva:

     • vyplnit formulář žádosti tak, aby byly uvedeny všechny požadované informace;

     • vložit adresu a další údaje příslušného vykonávajícího orgánu;

     • vložit logo a úřední adresu žádající organizace / žádajícího orgánu.

Formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích EU.

 

Právní knihovna

Knihovna trestních věcí Evropské justiční sítě (EJS) je určena k tomu, aby poskytovala právníkům veškeré dostupné dokumenty týkající se příslušných právních nástrojů EU v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech.
Tato knihovna obsahuje rovněž informace o stavu provádění různých použitelných právních nástrojů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. Tento oddíl uvádí nejen aktuální stav v jednotlivých členských státech, ale rovněž, jsou-li k dispozici, informace o datu vstupu v platnost, vnitrostátních právních předpisech, odkazy na úřední oznámení a další informace.

 

Registr EJS

Registr EJS obsahuje dokumenty týkající se Evropské justiční sítě: zápisy z jednání, prezentace, publikace EJS, atd.

 

Kontaktní body

Odkaz webové stránky s názvem Kontaktní body EJS obsahuje kontaktní údaje na více než 400 kontaktních bodů. Vzhledem ke svému charakteru je tento oddíl chráněn heslem. Přístup do tohoto oddílu může být justičním orgánům v členských státech umožněn kontaktními body v daném členském státě nebo Sekretariátem EJS.

 

Spolupráce se třetími zeměmi a justičními sítěmi

Kromě svých úzkých vztahů s kandidátskými zeměmi EU a přidruženými zeměmi navázala Evropská justiční síť rovněž vztahy s ostatními justičními sítěmi a řadou dalších zemí mimo EU na celém světě.
Prostřednictvím sekce Spolupráce se třetími zeměmi a justičními sítěmi na internetových stránkách Evropské justiční sítě (EJS) mají kontaktní body EJS on-line přístup ke kontaktním údajům členů těchto justičních sítí a ke kontaktním bodům v zemích mimo EU. Kontaktní body EJS proto mohou být nápomocny vnitrostátním orgánům také tehdy, je-li třeba navázat spolupráci se zeměmi mimo EU.

 

Další odkazy

Webová stránka Evropské justiční sítě (EJS) obsahuje řadu dalších odkazů, které by Vás mohly zajímat. Stránka poskytuje přehled nadcházejících jednání EJS v oddílu "Události", sleduje poslední vývoj v oddílu "Novinky", obsahuje několik stran o samotné EJS a řadu dalších informací. Zveme Vás k seznámení se s webovou stránkou a jejím obsahem a doufáme, že zde najdete informace, které hledáte!

  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena