Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
(Pdf) Kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste täitmise, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet, tunnistuse konsolideeritud versioon
Origin
Ei
Publication Date
05/08/2011
Categories
- Forms
- Nõukogu raamotsus 2008/947/JSK, 27. november 2008 , vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet
- Nõukogu raamotsus 2008/947/JSK, 27. november 2008 , vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud