Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
EU Regulation 2018/1805 Confiscation Certificate Form - ET
Origin
Ei
Publication Date
03/08/2020
Categories
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1805, 14. november 2018, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1805, 14. november 2018, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud