Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of the Framework Decision on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. January 2020
Origin
Ei
Publication Date
04/03/2020
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud