Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Vorm 4 Teave rahalise karistuse otsuse osalise tunnustamise või täieliku mittetunnustamise kohta (välja arvatud täielik tunnustamine ja täitmine täies ulatuses) raamotsuse 2005/214/JHA artiklid 4, 7, 14 ja 20
Origin
Ei
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud