Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Vorm 3 Rahalise karistuse otsuse täitmine täies ulatuses raamotsuse 2005/214/JSK artikli 14 punktide d ja e alusel
Origin
Ei
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud