Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Vorm 1 Teave rahalise karistuse otsuse kohta Raamotsuse 2005/214/JSK artiklitele 11, 12 ja 15 alusel
Origin
Ei
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud