Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Legislative Decree 15 february 2016, n. 37
Name
Legislative Decree 15 february 2016, n. 37
Origin
Ei
Publication Date
29/03/2016
Categories
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud