Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Declaration by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2003/577/JHA on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Art. 9 (3)
Origin
Ei
Publication Date
04/08/2015
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud