Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Council Framework Decisions on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders and on the application of the principle of the mutual recognition to Financial Penalties. Correction of contact details by Finland
Origin
Ei
Publication Date
15/02/2018
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud