Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Revised information about the institutions which are competent under the Framework Decision on Financial Penalties in accordance with the national law of the Republic of Lithuania. 16/November/2012
Origin
Ei
Publication Date
29/01/2013
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud