Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Nõukogu 24. veebruari 2005. aasta raamotsus 2005/214/JSK rahatrahvide vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta Ajakohastatud teatis raamotsuse rakendamise kohta Tšehhi Vabariigi
Origin
Ei
Publication Date
16/10/2012
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud