Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Nõukogu raamotsus 2009/299/JSK, 26. veebruar 2009 , millega muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul
Last reviewed on 20 märts 2019 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud