Dates and Places


Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku üldkoosolekutel

Liikmesriikide täiskogu istungid

Last meetings:

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

Next meetings:
53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik korraldab igal aastal vähemalt kolm täiskogu istungit.

Üldkoosolekutel on järgmised eesmärgid:

  • võimaldada kontaktasutustel üksteisega tutvuda ning vahetada kogemusi, eelkõige seoses võrgustiku toimimisega;
  • tegutseda selliste praktiliste ja õigusalaste küsimuste arutamise kohana, mis liikmesriikidel on tekkinud õigusalase koostöö raames, pidades silmas eelkõige Euroopa Liidu võetud meetmete rakendamist.

Kaks täiskogu istungit korraldatakse selles liikmesriigis, kes on parasjagu nõukogu eesistuja (iga poolaasta lõpus). Need kohtumised võimaldavad kontaktasutustel kohtuda vastuvõtva liikmesriigi asutuste esindajatega ja vahetada kogemusi õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades. Nendele täiskogu istungitele kutsutakse vähemalt kolm kontaktisikut liikmesriigi kohta, kaks kandidaatriikide kontaktasutust ning üks assotsieerunud riikide ja partnerriikide kontaktasutus, lisaks sellele ka vaatlejad.

 


Täiskogu istungid Haagis - korraline koosolek

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

Üks kord aastas (veebruaris või märtsis) toimub täiskogu istung Eurojusti ruumides Haagis, seda nimetatakse korraliseks koosolekuks. Korralisele koosolekule on kutsutud kaks Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutust. Korralisel koosolekul on võrreldes kahe liikmesriikides korraldatud täiskogu istungiga erinev eesmärk ja roll. See on pühendatud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku praktilistele ja korralduslikele küsimustele või uutele õigusalase koostöö algatustele.

 


Siseriiklike kontaktisikute koosolekud

Last meeting: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku siseriiklikud kontaktisikud, kes vastutavad võrgustiku sisemise toimimise eest, kohtuvad vähemalt kord aastas. Siseriiklike kontaktisikute koosoleku eesmärk on tagada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse üksikasjalik läbivaatamine ja arutamine, et hiljem esitada ettepanekud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku täiskogu istungile lõplikuks kinnitamiseks. Siseriiklike kontaktisikute koosolek toimub tavaliselt oktoobris Eurojusti ruumides Haagis.

 


Tehniliste küsimuste kontaktisikud koosoleku

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Õigusalase koostöö võrgustiku tehniliste küsimustekontaktisikud tulevad kokku vastavalt võrgustiku liikmete vajadusele vähemalt üks kord aastas. Tehniliste küsimuste kontaktisikute koosoleku eesmärk on tagada teabe esitamine ja uuendamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehel. Tehniliste küsimuste kontaktisikute koosolek toimub tavaliselt märtsis Eurojusti ruumides Haagis.

 


Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku piirkondlikud ja riiklikud koosolekud 

Igal aastal korraldatakse ELi liikmesriikides Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku piirkondlikke ja riiklikke koosolekuid. Koosolekute põhiline eesmärk on parandada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktasutuste toimimist ja üldist õigusalast koostööd ning suurendada teadlikkust Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust.

Piirkondlikud koosolekud hõlmavad kolme või enama liikmesriigi kontaktasutusi ja keskenduvad eelkõige piirkondlikele probleemidele. 

Riiklikud koosolekud koondavad riigi kohtunike esindajaid ja kontaktasutusi ühes liikmesriigis, et arutada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevust ja rolli ning edendada võrgustiku kasutamist.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud